• Nad porządkiem w naszej bibliotece czuwa nauczyciel:

     

    mgr  Justyna Kubiak

     

     

    „Książka, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”

     

    Kornel Makuszyński

     

     

     

    Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach:

     

    PONIEDZIAŁEK

    WTOREK

    ŚRODA

    CZWARTEK

    PIĄTEK

     

     

     

    10.50 - 14.30

     

     

     

    8.10 - 9.10 

     

     

     

    11.50 – 14.30

     

     

    8.20 – 10.00

     

     

    9.55 – 10.55