• wykaz podręczników na rok szkolny 2023/24

   • Klasa IV

    Lp

    Przedmiot

    Tytuł, wydawnictwo, autor

    Nr dopuszczenia

    1.

    Język polski

    „Między nami 4” – A.Łuczak, A.Murdzek , K. Krzemieniewska-Kleban Wyd. GWO – podręcznik,

    zeszyt ćwiczeń – A. Łuczak, A. Murdzek „Między nami” Wersja A (dwuzeszytowa) - część 1 i 2, wyd. GWO

    867/1/2017

    2.

    Język angielski

    Brainy 4 ( podręcznik +ćwiczenie) Nick Beare

    Macmillan

    831/1/2017

    3.

    Historia

    „Wczoraj i dziś” Klasa 4 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej
    Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski; wyd. Nowa Era, podręcznik + ćwiczenie

    877/1/2020/z1

    4.

    Matematyka

    „Matematyka z plusem” –Wyd. GWO

    Matematyka 4. Podręcznik. Nowa wersja, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

    Matematyka 4 - zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2 (wersja B)

     

    780/1/2023/z1

    5.

    Przyroda

    „Tajemnice przyrody” , W. Braun, W. Gajewski, M. Więckowski, wydawnictwo Nowa Era, + ćwiczenie

    863/2019/z1

    6.

    Informatyka

    „Lubię to”, M. Kęska, wydawnictwo

     Nowa Era

    867/1/2020/z1

    7.

    Technika

    Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Lech Łabecki, M. Łabecka, J. Pecyna

    wyd. Nowa Era

     

    8.

    Muzyka

    „Lekcja muzyki”, Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
     M. Gromek, G. Kilbach, wyd. Nowa Era

    852/1/2017

    9.

    Plastyka

    „Do dzieła Neon. Kl 4”, J. Lukas, K.Onak,

     wyd. Nowa Era

    903/1/2017

    10.

    Religia

    „Odkrywam życie z Jezusem” K. Mielnicki, E. Kondrak,

    Wyd. Jedność

     

    11.

    Język niemiecki

    „Ideal” + ćwiczenie,  Stephane Dengler i inni; wyd. Klett

    1181/1/2023

     

    Klasa V

    Lp.

    przedmiot

    Tytuł, wydawnictwo, autor

    Nr dopuszczenia

    1.

    Język polski

    „Między nami 5” – A.Łuczak, A.Murdzek Wyd. GWO – podręcznik, zeszyty ćwiczeń cz. 1 i 2

     

    867/2/2018

     

    2.

    Język angielski

    „Brainy 5” Nick Beare

    Macmillan- podręcznik + zeszyt ćwiczeń

    831/2/2018

    3.

    Historia

    „Wczoraj i dziś 5” – G.Wojciechowski

    Wyd. Nowa Era. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

    877/2/2018

    4.

    Matematyka

    „Matematyka z plusem 5” – Wyd. GWO

    Matematyka 5. Podręcznik. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

    Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2 wersja B

    780/2/2018

    5.

    Biologia

    „Puls życia 5”  Marian Sęktas, Joanna Stawarz

    Wyd.  Nowa Era

    844/1/2018

    6.

    Informatyka

    „Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej” Michał Kęska

    Wyd. Nowa Era

    847/2/2018

    7.

    Technika

    „Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy V szkoły podstawowej”,L. Łabecki, M. Łabecka; Wyd. Nowa Era

    295/2/2018

     

    8.

     

    Muzyka

    Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach

    Wyd. Nowa Era, podręcznik + płyta CD

     

    852/2/2018

    9.

    Plastyka

    „Do dzieła 5”, J. Lukas, K. Onak,

    Wyd. Nowa Era

    903/2/2018

    10.

    Język niemiecki

    „Wir smart 2 + ćwiczenie, Giorgio Motta, E. Książek-Kempa, A. Kubicka i inni;              Wyd. LektorKlett

    827/2/2018

    11

    Geografia

    „Planeta nowa 5” Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Nowa Era

    906/1/2018

    12

    Religia

    „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”,

    K. Mielnicki, E. Kondrak,

    Wyd. Jedność

    + ćwiczenia

    AZ-21-01/20-KI-2/20

     

    Klasa VI

    Lp.

    przedmiot

    Tytuł, wydawnictwo, autor

    Nr dopuszczenia

    1.

    Język polski

    „Między nami 6” – A. Łuczak, A. Murdzek Wyd. GWO – podręcznik, zeszyt ćwiczeń cz. I, II

    867/3/2019

    2.

    Język angielski

    „Brainy 6”( podręcznik +ćwiczenie)  Nick Beare

    Wyd. Macmillan

    831/3/2019

    3.

    Historia

    „Wczoraj i dziś 6” – B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch, G. Wojciechowski

    Wyd. Nowa Era. Podręcznik i ćwiczenia

     

     

    877/3/2019

    4.

    Matematyka

    „Matematyka z plusem 6.”

    Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

     Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2 wersja B   

    Wyd. GWO

    780/3/2022/z1

    5.

    Biologia

    „Puls życia 6” Joanna Stawasz

     Wyd. Nowa Era

    844/2/219

    6

    Geografia

    „Planeta nowa 6” Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

    Nowa Era

    906/2/2019

    7

    Informatyka

    „Lubię to! 6 ”  Michał Kęska

    Wyd. Nowa Era

    847/3/2019

    8

    Technika

    „Jak to działa? 6, ,L. Łabecki, M. Łabecka;

    Wyd. Nowa Era

    295/3/2019

    9

    Plastyka

    „Do dzieła 6”, J. Lukas, K. Onak-Ossowska

    Wyd. Nowa Era

    903/3/2018

    10

    Muzyka

    „Lekcja muzyki 6” M. Gromek, G. Kilbach

    Nowa Era

    852/3/2019

    11

    Język niemiecki

    „Wir smart 3”  Giorgio Motta, E. Książek-Kempa, A. Kubicka i inni;  Wyd. LektorKlett

       828/3/2019

    12

    Religia

    „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”, Wyd. Jedność K. Mielnicki, E. Kondrak,

    AZ-22-01/20-KI-4/21

     

    Klasa VII

    Lp.

    przedmiot

    Tytuł, wydawnictwo, autor

    Nr dopuszczenia

    1.

    Język polski

    „Między nami 7” – A.Łuczak, R. Maszka, A. Suchowierska, E. Prylińska Wyd. GWO – podręcznik, zeszyt ćwiczeń cz. I, II

    867/4/2017

    2.

    Język angielski

    „Brainy 7” Caterine McBeth ( podręcznik +ćwiczenie) wydawnictwo Macmillan

     

    831/4/2020

    3.

    Język niemiecki

    „Wir smart 4” + ćwiczenie; Giorgio Motta,  A. Kubicka, J. Betleja i inni; Wyd.Lektorklett

     

     

    828/4/2017

    4.

      Matematyka

    „Matematyka z plusem 7” – wyd. GWO

    Matematyka 7. Podręcznik. Nowa wersja

    M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

    Matematyka 7. Zeszyt ćwiczeń  1 szt.

    M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

    780/4/2017

     

    5.

    Biologia

    „Puls życia 7”, Małgorzata Jefimow,       

    Wyd. Nowa Era

    844/3/2020/z1

    6.

    Chemia

    „Chemia Nowej Ery 7” J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin; Wyd. Nowa Era

    785/1/2023/z1

    7.

    Fizyka

    „Spotkanie z fizyką 7”; G. Francus-Ornat, T. Kulawik, M. Nawrotny-Różańska

    885/1/2017

    8.

    Geografia

    „Planeta Nowa 7”; R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał; Wyd. Nowa Era ( nowa edycja)

    906/3/2023/z1

    9

    Historia

     

    „Wczoraj i dziś 7” – J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

    wyd. Nowa Era. Podręcznik i ćwiczenia

    877/4/2020/z1

    10

    Informatyka

     

    „Lubię to! 7”  Grażyna Koba              

     Wyd. Nowa Era

    847/4/2017

    11

    Muzyka

    „Lekcja muzyki 7” M. Gromek, G. Kilbach,                 Wyd. Nowa Era

    852/4/2017

    12

    Plastyka

    „Do dzieła! 7”,M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak Wyd. Nowa Era

    903/4/2017

    13

    Religia

    „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, , wyd. Jedność

     

     

    Klasa VIII

    Lp.

    przedmiot

    Tytuł, wydawnictwo, autor

    Nr dopuszczenia

    1.

    Język polski

    „Między nami 8” – A.Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska Wyd. GWO – podręcznik, zeszyt ćwiczeń cz. I, II

    867/5/2018

    2.

    Język angielski

    „ Brainy 8” Catherine Mc Beth (podręcznik +ćwiczenie) wydawnictwo Macmillan

    831/52021

    3.

    Język niemiecki

    „Wie smart 5” + ćwiczenie; Giorgio Motta,  A. Kubicka, E. Książek-Kempa i inni; Wyd.Lektorklett

     

     

    828/5/2018

    4.

      Matematyka

    „Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej” Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka Matematyka 8. Zeszyt ćwiczeń szt. 1

     

    780/5/2018

     

    5.

    Biologia

    „Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej” Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

    Wyd. Nowa Era

    844/4/2021/z1

    6.

    Chemia

    „Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej” Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Wyd. Nowa Era

    785/2/2018

    7.

    Fizyka

    „Spotkanie z fizyką Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej”; G. Francus-Ornat, T. Kulawik, M. Nawrotny-Różańska

    885/2/2018

    8.

    Geografia

    „Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej” Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

    Wyd. Nowa Era

    906/4/2021/z1

    9

    Historia

     

    „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej” Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska ”

    wyd. Nowa Era. Podręcznik i ćwiczenia

    877/5/2021/z1

    10

    Informatyka

     

    „Lubię to!  Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej” Grażyna Koba               

      Wyd. Nowa Era

    847/5/2018

    11

    Religia

    „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,, wyd. Jedność

     

    12

    Wiedza o społeczeństwie

    „Dziś i jutro”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej” Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski, Nowa Era

    874/2017

    13

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    „Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej” Jarosław Słoma, Nowa Era

    846/2017

     

    Klasa I

    1

    Edukacja wczesnoszkolna

    „Ale to ciekawe” Klasa 1. Podręcznik. Klasa 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza części 1-4. Edukacja matematyczna części 1-2

    JOLANTA okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec

    1158/1/2022

    2.

    Język angielski

    „Tiger and Friends 1” + ćwiczenie wyd. Macmillan, autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

     

    1051/1/2019

    3.

    Religia

    „Poznaję Boży świat”  K. Mielnicki, E. Kondrak

    Wyd. Jedność + ćwiczenie

    AZ-11-01/18-KI-4/20

     

     

     Klasa II

    1.

    Edukacja wczesnoszkolna

    "Elementarz odkrywców” Klasa 2. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1, 2, 3, 4.

    Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka Nowak

    „Elementarz odkrywców. Matematyka” Część 1 i 2

    Krystyna Bielenicka, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

    Nowa Era

     cz. 1 i 2

    790/3/2018

    cz. 3 i 4

    790/4/2018

     

     

     

     

    cz. 1 790/3/2018

    cz. 2 790/4/2018

    2.

    Język angielski

    „Tiger and Friends 2”+ ćwiczenie; Carol Read, Mark Ormerod; Wyd. Macmillan,

    1051/2/2020

    3.

    Religia

    „Odkrywamy królestwo boże”

    ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak + ćwiczenie

    AZ-12-01/18-KI-7/21

     

    Klasa III

     

    1.

    Edukacja wczesnoszkolna

    „Elementarz odkrywców” kl. III Edukacja matematyczna cz. 1 i 2

    Krystyna Bielenicka, Maria Bura, Małgorzata Kwil

    „Elementarz odkrywców” kl. III Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

    cz. 1, 2, 3 i 4  Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, J. Winnicka-Nowak

    cz. III i IV Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, J. Winnicka-Nowak, M. Ogrodowczyk

    Nowa Era

    790/5/2019

     

     

     

    760/6/2019

     

    2.

    J. angielski

    „Tiger and Friends 3” + ćwiczenie, , autorzy: Carol Read, Mark Ormerod Magdalena Kondro
    Wyd. Macmillan

    1051/3/2020

    3.

             Religia

    „Poznaję Jezusa” podręcznik +zeszyt ćwiczeń,; ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak

    Wyd. Jedność

     

    AZ-13-01/18-KI-14/22