• Opiekun świetlicy:

     

    p. Wiktoria Wawrzyniak

     

    Godziny pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024:

     

     

     

    Wiktoria Wawrzyniak

     

    Katarzyna Januszkiewicz

     

    Iwona Telinga

     

    Justyna Kubiak

     

    Marcin Nowak

     

    Longina Jackowska

     

     

    PONIEDZIAŁEK

     

    7:15 – 8:15

      12:00 – 16:00

     

     

     

    12:45 -      13:45

     

     

     

     

     

    WTOREK

     

    7:15 – 8:15

      12:00 – 16:00

     

     

     

     

    14:30 – 15:30

     

    12:50 – 13:20

     

     

     

    ŚRODA

     

    7:15 – 8:15

      12:00 – 16:00

     

     

    12:50 – 13:20

     

     

     

     

     

     

    CZWARTEK

     

    7:15 – 9:00

      12:00 – 16:00

     

     

     

     

    12:00 – 12:30

     

    12:50 – 13:20

     

    13:30 – 14:30

     

     

    PIĄTEK

     

    7:15 – 8:15

      12:00 – 16:00

     

     

    12:20 – 13:20

     

     

     

     

     

    Cele i zadania :

    W całej palecie różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy, dzieci mogą odnaleźć coś dla siebie,
    dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.

     

    Głównymi zadaniami jakie staramy się realizować to:
    * zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania  czasu wolnego
    * rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
    * pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych

     

     

    W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:
    * plastyczne
    * czytelnicze
    * zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki
    * zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem