• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej spbogumilowice.pl

   Data publikacji strony internetowej: 2015.02.16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.09.04

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
   • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
   • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
   • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny

   Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.03.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

   W zgłoszeniu podaj:

   • swoje imię i nazwisko,
   • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
   • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony … inny – jaki?),
   • Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

   Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada p. Sylwester Czank. Możesz skontaktować się z nim mailowo – sekretariat@spbogumilowice.pl  lub telefonicznie – 44 684 68 76

   Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

   Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

   Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

   Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach, Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce

   Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście nr 1 od ulicy głównej. Schody można wyposażyć w podesty do wjazdu wózków. Wejście nr2  znajduje się od strony placu za budynkiem szkoły, przy sali gimnastycznej (wjazd bramą po prawej stronie od wejścia głównego).Wejście nr 3 znajduje się od strony placu zabaw.

   Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia nr3 na dolnym korytarzu.

   Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

   Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na korytarzu łączącym główny budynek z salą gimnastyczną.

   Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem tylko po uprzednim zgłoszeniu do sekretariatu szkoły.

   W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

   Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Informacje dodatkowe

   Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych

   Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowe

    

   Polityka prywatności

   1. Serwis Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach – spbogumilowice.pl – nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach z siedzibą pod adresem Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

   1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
    

   Obowiązek informacyjny:

   Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

   informujemy, że:

   Administratorem danych jest:

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach, Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce, kontakt:

   1. osobiście lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@spbogumilowice.pl
   2. telefonicznie: 44 684 68 76
   3. pisemnie: Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce

   Inspektor Ochrony Danych:

   W Zespole Szkolno-Przedszkolnym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
   za pomocą poczty elektronicznej: artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl

   Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:

   1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
   b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;
   c) art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.
   2. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę (wyniki egzaminów, arkusze ocen 50 lat).

   Odbiorcy danych:

   Dane osobowe i dane osobowe ucznia mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
   Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

   • Bankom;
   • Operatorzy pocztowi;
   • Podmioty brakujące i archiwizujące dokumenty;

   Prawa osoby, której dane dotyczą:

   Osoby, których dane osobowe przetwarza Szkoła mają prawo do:

   • dostępu do swoich danych osobowych
   • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
   • żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Szkoła nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Aktualizacji dokonano w dn. 02.04.2024r.

    

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać