• Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna.


   • REGULAMIN KONKURSU NA ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

    1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach
    2. Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie ozdoby wielkanocnej w wybranej kategorii wiekowej.
    3. Cele konkursu:
     1. Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
     2. Rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci i młodzieży.
     3. Pobudzanie aktywności twórczej.
     4. Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
    4. Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe:
     1. Klasy I- IV
     2. Klasy V- VIII.
    5. Technika wykonania prac jest dowolna.
    6. Ozdoba wielkanocna zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora .
    7. Zasady zgłaszania prac konkursowych:
     1. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy.
     2. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko oraz klasę.
     3. Prace należy dostarczyć do 15 marca 2024 roku.
    8. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Oceniana będzie estetyka wykonania, wkład pracy autora oraz oryginalność pomysłu.
    9. Rozstrzygnięcie konkursu:
     1. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla laureatów konkursu nastąpi 27 marca 2024 roku.
     2. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

     

    Szkolny konkurs

    ,,Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

    Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie świątecznym.

    CELE KONKURSU:

    • Kultywowanie wśród uczniów tradycji świątecznych,
    • Rozwijanie inwencji twórczej poprzez zastosowanie różnorodnych materiałów,
    • Wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

    REGULAMIN KONKURSU:

    1. Organizatorem Konkursu  „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach.
    2. Przedmiotem Konkursu są ozdoby na choinkę – bombki, łańcuchy, aniołki, gwiazdy, mikołaje, bałwanki itp. Ozdoba ma być formą przestrzenną. Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna. Praca powinna być w rozmiarach odpowiednich do powieszenia jej na choinkę i powinna mieć przymocowany sznureczek/wstążkę do powieszenia. 
    3. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-VIII.
    4. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
    • I kategoria – klasy I- III
    • II kategoria - klasy IV-VIII

    4. Ozdoby można wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców.

    5. Do wykonanej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi uczestnika konkursu ( imię i nazwisko, klasa).

    6. Prace należy składać do dnia  28.11.23 r. u organizatorów konkursu (p. Iwona Telinga,
    p. Justyna Zielińska, p. W. Wawrzyniak, p. K. Januszkiewicz, p. A. Bujacz).

    7. Prace oceni komisja powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

     W Konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów:

    – pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej,

    – staranność wykonania i różnorodność użytych materiałów,

    – ogólne wrażenie estetyczne;

    8. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy.

    9. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.

    10. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na wystawie. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

     

     

     

    ZAPRASZAMY

    uczniów kl. I – VIII

    do udziału w konkursie

    „MOJA CHOINKA BOŻONARODZENIOWA”

    Prace składamy do p. K. Jackowskiej, p. J. Guc

     

    Termin składania prac – 30 listopada 2023

     

     

    Regulamin konkursu Moja Choinka Bożonarodzeniowa

    1. Organizatorem konkursu Moja Choinka Bożonarodzeniowa jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach
    2. Cele konkursu:
     • propagowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
     • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania choinek bożonarodzeniowych,
     • kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia,
     • rozwijanie umiejętności i wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych.
    3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
     • uczniowie klas I - IV,
     • uczniowie klas V - VIII
    4. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt choinek.
    5. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną choinkę, wysokość max 70 cm.
    6. Technika zdobienia choinek jest dowolna
    7. Każda praca musi być opatrzona:
     • metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy,  klasa
    8. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
     • estetyka pracy i staranność wykonania,
     • inwencja twórcza,
     • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,
     • wkład pracy.
    9. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.
    10. Prace przechodzą na własność organizatora i będą przeznaczone na kiermasz bożonarodzeniowy.
    11. Prace należy dostarczyć do 30 listopada 2023 r. do p. L. Jackowskiej, p. J. Guc
    12.  Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika oraz wyrażenie zgody na publikację prac
    13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie informacji o swoich pracach do celów związanych z konkursem
   • Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.